Džemat Calw je jedan od manjih džemata koji se nalaze na regiji Baden-Würtemberg. Osnovan je početkom 90-ih godina. Na početku je djelovao u sklopu džemata Štutgart, kao ogranak. Kako je rastao broj Bošnjaka na ovim prostorima, tako je rasla i potreba za većim aktivnostima u džematu. S tom idejom su se mnogi džemati osamostaljivali, među kojima je i džemat Calw. Značajno je i spomenuti da je u periodu od 1993 pa do 2001 imamsku dužnost obavljao Šahin ef. Poslije njega imamsku dužnost je preuzeo Abdurahman ef. Beširević, a krajem 2013. imamsku službu nastavlja, prof. Alem ef. Kusur, sve do kraja 2019 godine. Od 01. marta 2020. godine dužnost imama preuzima prof. Jasmin ef. Bajrektarević. Također, svojevremeno su i pojedine softe dolazile za mjesec Ramazan, ali taj običaj je prekinut s Abdurahmanom ef. Beširevićem.

Džemat Calw nastoji da očuva tradiciju i jedinstvo Bošnjaka muslimana na ovim prostorima, s toga je i svoje aktivnosti usmjerio ka tom planu.