U susret Ramazanu uz jednu prelijepu ilahiju


RAMAZANSKA VAKTIJA ZA CALWU M R A

„We etimmul hadždže wel umrete lillah!“ – „Hadždž i umru radi Allaha izvršavajte!“- Kur'an, El-Bekare, 196.

U posljednje vrijeme sa povećanim vjerskim osjećanjima i sa većim životnim standardom hvala Allahu povećao se broj muslimana koji posjećuju Meku kako bi obavili hadždž i umru. Dok je za hadždž karakteristično da se obavlja samo u određenim danima hadždža, to se umra obavlja tokom cijele godine izuzev na Dan Arefata, hadžilarskog bajrama i u dane predviđene za bacanje kamenčića na džemretima. Umru obaviti je sunnet. Onaj ko je obavlja ili je obavio umru zove se mu'temir. Muhammed a.s. obavio je tri umre zasebno i jednu uz svoj Oprosni hadždž. Najbolje vrijeme za obaviti umru jeste u vremenu Ramazana. Želja nam je objasniti kako se obavlja umra jer mnogi se spremaju da bi je obavili. Jedni koji su već bili na hadždžu željeli bi se ponovno naći na mubarek mjestima u Mekki i Medini, a drugi, kojih je veći broj obavili bi umru kako bi se što bolje pripremili za svetu, strogu dužnost hadždža.

Priprema započinje čišćenjem – kupanjem i oblačenjem ihrama. Ihrami to su dva bijela čaršafa: izar i rida, kojima muškarac zaogrće svoje golo tijelo, dok su žene u svojoj stalnoj, prikladnoj nošnji. muškarci i žene su muhrimi a to znači ne samo posebnu odjeću nego i strogost koja se onome ko je u ihramu nameće. Prije svega biti krajnje ozbiljan i predan vjeri, biti u ibadetu, izbjegavati svađu, ružan i bespotreban govor, i pogled, čuvanje od povrede čovjeka, životinje, biljke, drveća, čak i insekata koji se niti smiju povrijediti, niti ubiti, a bilje i drveće ni čupati niti sjeći, te zabrana intimnih kontakata i spolnog odnosa; zatim zabrane koje se odnose na nošenje šivene odjeće, pokrivanja glave, čupanje dlaka, brijanje, šišanje, rezanje noktiju, šminkanje i namirisavanje. Mu'temir potom izlazi izvan grada Mekke do granice, do mikata gdje obavi dva rekata ihramske nafile učeći na prvom rekatu sure Kjafirun, a na drugom Ihlas. Po obavljenom namazu on zanijeti umru riječima: „Allahumme inni uridul umrete fe jessirha li we tekabbelha minni“. – „Moj Allahu, ja sam odlučio obaviti umru pa mi je olakšaj i primi je od mene!“ Učeći telbijju „Lebbejkellahumme lebejk...“ i tekbire mu'temir se vraća u središte Mekke i kreće se prema Haremi-šerifu. U Haremi-šerif ulazi učeći i pognute glave i u takvom se stanju kreće prema Kjabi. Kad ugleda Kjabu, mu'temir stane i tri puta izrekne „Allahu ekber“, i tri puta „La ilahe illellah muhammedun resulullah“, a onda gledajući u Kjabu podigne ruke i izrazi svoje želje i potrebe u dovi Allahu. Mu'temir prilazi Kjabi i suprotno kazaljki na satu, počev od Hadžerul-esveda tavafi – kruži oko Kjabe izgovarajući dove. Svaki od sedam tavafa počinje sa „Bismillahi, Allahu ekber“ upravivši desnu ruku u pravcu Kjabe. Kada prilikom tavafa bude kod Jemenskog ugla on uči dovu: „Rabbena atina fid-dunja haseneten we fil ahireti haseneten we kina azabenar...“ Po završenom tavafu mu'temir obavi dva rekata tavafske nafile i izuči dovu, i potom se napije zem-zema. Poslije ovoga čina mu'temir čini sajj, to jest nastavlja sa žurnim hodom između brežuljaka Saffe i Merve sedam puta gdje na određenom dijelu tresući ramenima i tijelom lagahno trči. Na svakom od brežuljaka Saffa ili Merva, okrenut prema Kjabi uči dove. Nakon obavljenog sajja mu'temir napušta Haremi-šerif, i činom brijanja glave, ili podrezivanjem kose, odlaže ihrame i time završava umru. I.A.


DAJEMO, RADIMO I SEBE GRADIMO ZAVRŠENI RADOVI NA FASADI VAKUFSKE KUĆE

Drage i poštovane džematlije! Sa radošću i ponosom javljamo vam da su radovi na vanjskom uređenju vakufske kuće završeni. Džematska kuća zajedničko je trajno dobro svih nas i drugih koji su svojom pomoći učinili ovo dobro također svojim. Osnovni sadržaj vakufske kuće je mesdžid prostor u kojem se ibadetom, molenjem i dovom obraćamo Allahu džellešanuhu, savjetujemo se i upravljamo ka dobru i činjenju dobrih djela, a odvraćamo od loših djela i ispravljamo se hodeći uzvišenim putem islama; a uz mesdžid je i mekteb u kojem se naša djeca, budućnost svojih roditelja, islamske zajednice, naroda i društva, uče vjeri i islamskom moralnom ponašanju. Zbog ovih uzvišenih svrha i ciljeva Allah Milostivi ovakve kuće naziva Svojim jer se grade i uređuju samo Allaha radi. U Kur'ani Kerimu Allah džellešanuhu nas podsjeća kada kaže: „DŽAMIJE SU ALLAHA RADI!“ (Kur'an, sure El-Džin, ajet 18) Iz ljubavi spram Allaha džellešanuhu, a na korist zajednici muslimana kako bi se i kao osobe, porodice, i zajednica u cjelini u svojoj vjeri, tradiciji, dobrim običajima, kulturi i jeziku održavali se i razvijali prenoseći zasade naše vjere i dobra na naše potomke, na našu djecu i naše unuke, opredjelili smo se na ovaj veličanstveni put da svojim nasljednicima ostavimo trajno dobro – vakufsku kuću koja će biti naše mjesto sastajanja, dogovaranja, činjenja dobrih djela, međusobne saradnje i potpomaganja, ali i mjesto koje će u svoje okrilje primiti i naše komšije i muslimane i nemuslimane i biti svima nama poput toploga doma. Dalje, Allah Milostivi ohrabruje nas na davanja u ime Njegovo obećavajući nam nagradu i na ovom i na onom svijetu, pa On u Kur'anu kaže: „Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati!“ (Kur'an, sure El-Bekare, ajet 274) Vođeni riječima Kur'ana Časnoga da nas čekaju ovosvjetska i onosvjetska dobra, - a Allahova obećanja se ispunjavaju -, uvjereni da nas zasigurno čeka lijepa budućnost sa voljom i nadom ušli smo u projekat otplate dugovanja i istovremeno preinake i poboljšanja prostora kako bi najbolje poslužili svrsi vjersko-kulturnog dobra. Tokom duge povijesti vladari i bogati pojedinci ostavili su trajne tragove svojih dobročinstava naročito u podizanju Božijih kuća i učilišta. Danas, uz pojedince koji podižu i održavaju trajna dobra u ime Allaha, darovatelji su i zajednice vjernika kao što to činimo mi danas vjernici i vjernice Džemata Calw. Zato, ovo veselje u povodu završetka vanjskih radova na vakufskoj zgradi, što je tek jedna etapa u radu, naš je kolektivni uspjeh i ponos. I naše komšije iz naselja Heumaden često se zaustave pred prelijepim zdanjem naše vakufske kuće kako bi izrazili svoju radost i zadovoljstvo. Ipak, ovoga puta posebna zahvala i dova Allahu džellešanuhu odnosi se na sve one koji su dali i daju svoj vrijedni doprinos u radu, doprinos u građevinskom materijalu, one koji stalno novcem pomažu vakufsku kuću kao i one koji daju jednokratnu novčanu podršku, kao i one koji daju novac u zajam da bi radovi i otplata dugovanja tekli svojim normalnim tokom , za one koji neprekidno dobrovoljno rade, nadziru i nadgledaju, za one koji čine uslugu u hrani i napitcima, i održavanju čistoće; ali također hvala i dove za one koji nas u vjeri predvode i savjetuju u pogledu ibadeta, poučavanja te moralnog držanja i ponašanja, kao i one koji govorom o dobru i u korist dobra pomažu i Zajednici i vakufskoj zgradi, ali istovremeno i sami sebi jer šire istinu i čine dobro. Za sve vas činimo Allahu dove da vam pokloni dobro u zdravlju i dugu životu, u lijepom braku, u hairli djeci, u međusobnom poštovanju, slozi i ljubavi, u imetku da ga bude dovoljno i da je sa bereketom, za uspjeh u poslu i karijeri, i u svakom drugom dobru, amin!

 

S poštovanjem, vaša Islamska zajednica Calw / IGBD Gemeinde Calw

Dzemat nas treba, ugradimo sebe u hajr
Dzemat nas treba, ugradimo sebe u hajr